  63 99 50 50      909 96 281

  c/o Thore Steinar Wethal,Bjørkevegen 12B, 2068 JESSHEIM

  Orgnr 999 262 767

Velkommen til Herstua Miljø AS!

Vår plassering hos Herstua Grus AS gir deg unik mulighet til å få med grus og steinmasser på retur. Mindre tomkjøring og mindre tidstap. Til glede for miljøet – og deg.

Se Herstua Grus AS produktspekter på herstua.no 

Åpningstider

Mandag til fredag: 0700 - 1900

Fredag: 0700 - 1500

Deponi for lett forurensede masser og inert avfall

Lett forurenset

Masser som er lettere forurenset av trafikk, industrivirksomhet og lignende.

Inert avfall

Avfall som ikke gjennomgår særlig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. F. eks: Betong, tegl, leca, glass etc.

Dokumenter

Skjema for basiskarakterisering

Skjema for basiskarakterisering

Veileder til basiskarakterisering

Veileder til basiskarakterisering

Kontakt oss

hCaptcha